Usługi refundowane NFZ

Rehabilitacja

Usługi komercyjne

Rehabilitacja

 • Konkurs K- 34- 2022 - badania histopatologiczne

  O G Ł O S Z E N I E
  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
  05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
  REGON 142013120, NIP 123-11-94-950
  „Badania histopatologiczne”
  dla szpitali: przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie, przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie oraz przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie

  2022-05-18 10:03 Więcej
 • Postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2022 na stanowiska Członków Zarządu Spółki

  Rada Nadzorcza
  Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o.
  z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12
  ogłasza Postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2022 na stanowiska Członków Zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o.

  2022-05-17 10:38 Więcej

Opinie pacjentów

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu. …”.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.