Usługi refundowane NFZ

Rehabilitacja

Usługi komercyjne

Rehabilitacja

 • Najem powierzchni - Parking Pruszków

  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

  w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

   Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

   

   Najem niezabudowanego placu o powierzchni 1914 m2, usytuowanego przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie.

  2018-10-18 11:58 Więcej
 • Najem powierzchni

  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

  w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

   Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

  1. Najem udostępnionej części komina stalowego znajdującego się na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz 15 m² powierzchni gruntu do wykorzystania na eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.
  2. Najem udostępnionej części dachu budynku położonego przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie oraz 10m² powierzchni gruntu przyległego do budynku.
  2018-10-18 08:33 Więcej

Opinie pacjentów

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.