Usługi refundowane NFZ

Rehabilitacja

Usługi komercyjne

Rehabilitacja

 • Najem powierzchni - anteny telefonii cyfrowej

  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o. 

  w Konstancinie – Jeziornie ul. Wierzejewskiego 12

  Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

  Najem udostępnionej części komina stalowego znajdującego się na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 i 15m² powierzchni gruntu do wykorzystania na eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej, oraz udostępnionej części dachu budynku położonego przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie oraz 10m² powierzchni gruntu przyległego do budynku do wykorzystania na eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.

  2016-09-26 09:36 Więcej
 • Konkurs na wykonywanie badań RM 0,3 i 1,5 Tesla - bez kontrastu

  OGŁOSZENIE oraz SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „ STOCER ” Sp. z o.o. – zwana dalej: Zamawiającym, udziela zamówienia na świadczenie zdrowotne pn.:

  „Badanie rezonansu magnetycznego 0,3T i 1,5 T

  (Rodzaje badań: RM – stawy oraz kości)

  zwanego dalej "zamówieniem", którego szczegółowy zakres opisany jest w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.

  2016-08-16 12:22 Więcej

Opinie pacjentów

Podziękowanie
Szanowna Pani Aleksandra Marcińczak.
Wiesław Turek
Jestem już drugi raz pacjentką w/w Centrum Rehabilitacji Oddział VI.

Chciałabym serdecznie podziękować całemu personelowi medycznemu...

Bożena Karlicka