Usługi refundowane NFZ

Rehabilitacja

Usługi komercyjne

Rehabilitacja

 • Najem wolnych powierzchni w budynku Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20

  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.

  Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny

  02-315 Warszawa, ul. Barska 16/20

   

  Ogłasza przetarg – konkurs ofert na:

   

   

  Najem wolnych powierzchni w budynku Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny

                                     w  Warszawie , ul. Barska 16/20.

  2017-06-06 13:59 Więcej
 • Plan połączenia

  Informacja o planowanym połączeniu – udostępnienie Planu Połączenia Spółek

  W związku z planowanym połączeniem Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna (Spółki Przejmującej), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 337011, ze Spółką Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (Spółką Przejmowaną), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 518417, na podstawie art. 492 § 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,  Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., stosownie do art. 500 § 21 ksh, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 28 kwietnia 2017 r.

  2017-05-10 13:10 Więcej

Opinie pacjentów

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.